SVERIGE / HANDEL | Tyskland åter i topp för svensk export

Enligt färsk handelsstatistik från 2023 har nu Tyskland med en exportandel på 10,5 procent avlöst grannen Norge som Sveriges största exportmarknad.

Likt tidigare år ligger Tyskland också på första plats när det gäller import av varor, andelen utgör 16,7 procent. Bakom ökningen ligger bland annat mycket starka siffror från fordonsindustrin.

Nästan tre fjärdedelar av Sveriges varuexport går till Europa. Sett till enskilda länder är Norge och Tyskland sedan flera år de två största varuexportmarknaderna. Under fjolåret ökade den totala handelsvolymen av varor med Tyskland med runt åtta procent i jämförelse med 2022 och uppgick till 562,5 miljarder kronor.  

Exporten till Norge som tidigare år legat snäppet före Tyskland minskade med sex procent under 2023, där energivaror stod för huvuddelen av minskningen, samtidigt som den till Tyskland ökade med nio procent. Till Danmark och Finland, andra stora handelspartner till Sverige i EU, minskade exporten.

Importen från Tyskland ökade med åtta procent, minskade från Norge och var oförändrad från Danmark.

Verkstadsindustrin motorn i den tysk-svenska handeln 

På exportsidan ökade verkstadsvaror, den största exportkategorin, där både vägfordon och maskiner ingår, med 27 procent. Särskilt starkt går vägfordon, som steg med 44 procent jämfört med året innan. I kemisektorn, den näst största exportkategorin, går läkemedel särskilt starkt, med en ökning på 22 procent.  

Sett till Sveriges import från Tyskland går också verkstadsvaror absolut starkast. Uppgången ligger på 15 procent och kategorin, som förutom vägfordon innefattar bland annat biltillbehör och telekommunikation, utgör hela 60 procent av den totala importen från Tyskland, vilket är en indikator på hur central den tillverkande industrin är för den tysk-svenska handeln. Kategorin kemivaror är mer eller mindre oförändrad, men även här går varugruppen läkemedel mycket starkt, med en uppgång på 28 procent.    

– Tyskland sticker helt klart ut positivt i den svenska handelsstatistiken. Fordons- och verkstadsindustrin är fortsatt motorn i vår bilaterala handel, trots dämpad ekonomi, säger Ralph-Georg Tischer, vd för Tysk-Svenska Handelskammaren.

Extern skribent: Tysk-Svenska Handelskammaren

 

 

Fler nyheter

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens