HÄLSA | Framgångsrik kampanj om farorna med lustgas

De myndighetsgemensamma informationsinsatserna om risken med att berusa sig på lustgas nådde brett.

Bakom materialet som förmedlades med start 2023 står Läkemedelsverket/Giftinformationscentralen, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna.

Användning av lustgas i berusningssyfte har ökat de senaste åren. Ett tydligt tecken på det är att Giftinformationscentralen tagit emot allt fler samtal som rör berusning med lustgas. Därför fick Läkemedelsverket/Giftinformationscentralen i uppdrag att samarbeta med Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna för att sprida kunskap om riskerna med lustgas i berusningssyfte.

– Användning av lustgas i berusningssyfte kan leda till allvarliga, i värsta fall kroniska, skador. Deltagande myndigheter har under året förmedlat kunskapsbyggande information nationellt och lokalt till hälso- och sjukvården och till vuxna som kommer i kontakt med unga. En riktad insats till ungdomar har också gjorts i sociala medier genom kampanjen ”Det är olustigt”, säger Jenny Bång Arhammar, tillförordnad verksamhetschef för Giftinformationscentralen. 

Samarbete gav bred spridning

Information om riskerna med att berusa sig på lustgas har spridits brett genom de deltagande myndigheternas många olika kanaler. Kampanjen ”Det är olustigt” genomfördes på Instagram och Youtube under december 2023 och januari 2024. Målgruppen var unga vuxna i åldern 18–24 år. Genomslaget för kampanjen var bra och annonserna nådde över 350 000 personer.

Efter kampanjens slut följes kampanjen upp genom en Novus-undersökning som omfattade 300 unga i åldern 18-24 år. Där uppgav drygt åtta av tio att de är negativa till att använda lustgas för att bli berusad. Fyra av tio ansåg att de hade lärt sig något nytt efter att ha sett filmen. 

Budskapet om riskerna har nått fram. Under 2023 uppmärksammades detta i över 2 200 redaktionella inslag i media riktad till såväl allmänhet som hälso- och sjukvård.

 

Användning av lustgas i berusningssyfte kan leda till allvarliga, i värsta fall kroniska, skador. Läkemedelsverket/Giftinformationscentralen, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna förmedlade under 2023 kunskapsbyggande information nationellt och lokalt till hälso- och sjukvården och till vuxna som kommer i kontakt med unga. En riktad insats till ungdomar gjordes i sociala medier genom kampanjen ”Det är olustigt”.

 

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mellan 23 januari – 13 februari 2024 av Novus på uppdrag av Läkemedelsverket. Totalt genomfördes 300 intervjuer med svenska allmänhetens ungdomar i åldern 18-24 år.

Extern skribent: Läkemedelsverket | 2024-03-04

 

 

Fler nyheter

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens