SAMHÄLLE | Medborgarlöftet för Resecentrum har gett resultat

Medborgarlöftet för Resecentrum är avslutat, och insatserna har gett resultat. Arbetet för att öka tryggheten på platsen fortsätter nu med nya metoder och tillsammans med fler aktörer.

Sedan 2016 har Uppsala kommun och lokalpolisområde Uppsala/Knivsta haft gemensamma medborgarlöften för Resecentrum, med syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. Nu har löftet för perioden 2020 – 2023 avslutats och resultatet har analyserats.

– I den medborgardialog vi genomförde under hösten 2023 kan vi se att fler känner sig trygga på Resecentrum än vid de medborgardialoger vi genomfört där tidigare, säger Johanna Thorpe (till vänster på bilden), utvecklingsledare, Uppsala kommun.

När det gäller antalet brott i området har personrelaterade brott som till exempel rån och misshandel minskat.

– Stationsmiljöer är en plats där det kan finnas en oro för att utsättas för brott. Att den personrelaterade brottsligheten nu har minskat är ett steg närmare målet om en tryggare och säkrare plats, säger Lisa Sannervik, kommunpolis, lokalpolisområde Uppsala/Knivsta.

Vi har genomfört olika typer av insatser

Under perioden 2020 – 2023 har flera olika åtgärder gjorts för att öka tryggheten i området runt Resecentrum.

– Vi har riktat gemensamma insatser mot gruppen unga i missbruk. Poliser har återkommande patrullerat till fots, ingripit mot ordningsstörningar, fylleri och brottslighet. Även om vi idag har indikationer på en förbättring, så ser vi att det finns arbete kvar att göra, särskilt kring missbrukssituationen, säger Lisa Sannervik.

– Vi har också gjort förändringar på den fysiska miljön, till exempel förbättrat belysningen i hela området, infört att ordningsvakter ronderar på Resecentrum och installerat kamerabevakning. Vi har också målat centralpassagen och satt upp konst på väggarna, säger Johanna Thorpe.

Arbetet fortsätter för att öka tryggheten

Medborgarlöftet för Resecentrum är avslutat, men arbetet med att göra området tryggare och säkrare är inte slut.

– Vi är nöjda över att fler känner sig trygga kring Resecentrum nu efter de insatser som vi tillsammans genomfört. Nu fortsätter vi arbetet kring ett tryggt och säkert Resecentrum genom ökad samverkan med hjälp av metoden Effektiv samordning för trygghet, EST. Metoden bygger på gemensamma lägesbilder där vi identifierar problembilder, åtgärder och följer upp arbetet, säger Johanna Thorpe.

– Det är fler aktörer som bidrar med information vilket gör vår gemensamma lägesbild mer komplett. När vi gör medborgarlöften har vi ett visst antal tillfällen där vi samlar in information om hur situationen på den aktuella platsen är. När vi arbetar efter EST-metoden skapar vi en gemensam lägesbild varje vecka. Det gör att den hela tiden är aktuell och uppdaterad. Genom det kan vi göra bra prioriteringar och sätta in rätt resurser där de behövs, säger Lisa Sannervik.

Inom arbetet med EST samverkar Uppsala kommun och lokalpolisområde Uppsala/Knivsta även med Jernhusen och Region Uppsala.

Extern skribent: Uppsala kommun

 

 

 

Fler nyheter

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens