RÄTTSSAK | DO stämmer Region Uppsala för diskriminering

DO har idag lämnat in stämningsansökan mot Region Uppsala för diskriminering som har samband med religion.

Bakgrunden är den händelse där en läkare krävde att en patient skulle ta av sin sjal för att genomföra en läkarundersökning utan att det fanns sakliga skäl till det. Kvinnan upplevde sig trakasserad av bemötandet.

Kvinnan bär av religiösa skäl en sjal som täcker hennes hår, öron och hals. Enligt stämningsansökan framgår att kvinnan redan i väntrummet kände sig särbehandlad på grund av att hon bär sjal. Väl inne i undersökningsrummet ombands kvinnan ta av sig sjalen om hon skulle bli undersökt. Eftersom kvinnan sökte vård för en åkomma i en helt annan del av kroppen ifrågasatte hon läkarens begäran att ta av den. Därefter uppstod det meningsutbyte mellan kvinnan och läkaren, där kommentarer fälldes som kvinnan uppfattade som trakasserier.

Kvinnan undersöktes inte den aktuella dagen, men har därefter fått träffa en annan läkare på vårdcentralen, som genomförde undersökningen utan att be kvinnan att ta av sig sjalen eller se något behov av det.
DO har begärt att regionen ska förklara varför den första läkaren ansåg det vara nödvändigt att kvinnan skulle ta av sig sjalen, men regionen har inte lämnat någon rimlig förklaring till det.

– Det är en grundläggande rättighet att få vård på lika villkor. Det får i vården inte förekomma negativ särbehandling som har samband med någon diskrimineringsgrund. Den utredning DO har gjort pekar på flera omständigheter som visar att kvinnan har särbehandlats och att detta har ett samband med religion vilket är diskriminering, säger Sandra Danowsky, jurist på DO:s processenhet.

Anmälningar om diskriminering till DO och inte minst myndighetens dialog med organisationer i civila samhället pekar på att kvinnor och flickor som bär huvudduk eller slöja är särskilt utsatta för diskriminering. Många samfund och organisationer beskriver dessutom att det allt oftare förekommer kränkningar i det offentliga rummet. Kvinnor som bär huvudduk eller slöja beskriver att de återkommande utsätts för denna typ av bemötande i vardagen när de exempelvis åker kollektivtrafik eller handlar i affärer.

– Det kan handla om svordomar, viskningar, utskällningar eller att bli spottad på. Även våld förekommer, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

Enligt stämningsansökan yrkar DO på att Region Uppsala ska betala 70 000 kronor i diskrimineringsersättning för direkt diskriminering, alternativt trakasserier.

Extern skribent: Diskrimineringsombudsmannen (DO) | 2024-03-07

 

 

 

Fler nyheter

MÖTESPLATSER
Uppsala kommun erbjuder föreningslivet lokaler

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050