FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

>>    
Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, är Nordens största mötesplats för forskare, myndigheter, politiker och ideella som arbetar med mänskliga rättigheter. Det är en årligen återkommande konferens som pågår under tre dagar och som samlar upp till 5 000 deltagare. Uppsala har nu fått förtroendet att vara värdstad för konferensen år 2020.

– Att få vara värdstad för MR-dagarna betyder oerhört mycket för Uppsala. Redan idag står frågor om mänskliga rättigheter högt upp på dagordningen. Vi arbetar aktivt både internt i kommunen och med organisationer för att värna, skydda och säkra inkludering, delaktighet och mänskliga rättigheter. MR-dagarna kommer att innebära ytterligare en skjuts i vårt långsiktiga arbete, säger Ilona Szatmari Waldau (V), kommunalråd.

MR-dagarna har sedan starten år 2000 utvecklats till att bli ett av landets främsta forum för samtal, debatt och kompetensutveckling om mänskliga rättigheter. Någon motsvarighet till MR-dagarna när det gäller antalet deltagare finns inte i Europa. Syftet med arrangemanget är flera, bland annat att lyfta de mänskliga rättigheterna på den politiska dagordningen men också att utveckla samarbetet mellan frivilligorganisationer och de myndigheter som har ett särskilt ansvar för mänskliga rättigheter.
Föreningen Ordfront är huvudman för arrangemanget och städer kan ansöka om värdskapet. Uppsala kommun har tillsammans med Uppsala universitet, Länsstyrelsen Uppsala län, Region Uppsala och civilsamhället genom olika föreningar, gått fram med en gemensam ansökan om värdskapet för MR-dagarna.

– Det är ett glädjande besked. Det ger oss stora möjligheter att ytterligare lyfta de viktiga MR-frågorna i länet, säger landshövding Göran Enander.
– MR-dagarna är en viktig mötesplats för alla aktörer som arbetar med frågor som rör mänskliga rättigheter. Region Uppsala deltar i arbetet med konferensen, som i hög grad kan bidra till fördjupat engagemang och att lyfta fram pågående arbeten i såväl Region Uppsala som länets kommuner. Den kan även inspirera andra, säger Jenny Lundström (MP), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Läs mer om motiveringen: Ledningen för arrangemanget har nu beslutat att Uppsala blir värdstad för MR-dagarna år 2020.
_____________________________
// Signerat Uppsala kommun

 

Fler nyheter

PROFESSORN:
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”