KLIMATET | Nytt verktyg för smarta klimatbeslut inom offentlig konst

Uppsala kommun och Tyréns lanserar nu ett helt nytt klimatberäkningsverktyg som ger konstnärer möjlighet att med bibehållen konstnärlig frihet göra klimatsmarta val redan i skissfasen.

Från och med 11 mars kommer verktyget att delas fritt i hela konstvärlden.

– Utsläppen måste minska i alla sektorer, därför är jag stolt över att Uppsala ligger i framkant när det gäller klimatarbetet även inom kulturens område. Jag ser fram emot att vårt initiativ till nytt verktyg sprider sig över hela Sverige, säger Linda Eskilsson (MP), kommunalråd och ordförande i kulturnämnden.

 

Uppsala kommun ska leda klimatomställningen

Kommunen arbetar målmedvetet för att ställa om till ett klimatneutralt Uppsala 2030 och ett klimatpositivt Uppsala senast 2050. Som en del av kommunen är även den offentliga konsten med och bidrar för att minska klimatavtrycket i den fysiska planering och de samhällsbyggnadsprojekt som planeras inom stad och landsbygd. För offentlig konst är klimatsmarta val av material, transporter, tillverkning, anläggning och förvaltning av stor betydelse.

Klimatberäkningsverktyget jämför material och metoder 

Tyréns har skapat det nya beräkningsverktyget tillsammans med Uppsala kommun och enheten för offentlig konst samt i samarbete med konstnärer, underleverantörer, projektledare och en konservator.

Verktyget utgår från en Excelfil, där det är enkelt att snabbt mata in och se hur val av olika material, olika typer av transporter och tillverkningsmetoder påverkar klimatavtrycket. Det går sedan att jämföra resultatet med exempelvis hur många bilresor det motsvarar mellan Uppsala och Stockholm, alternativt se hur många nya stadsträd som behövs för att kompensera för utsläppen som utsläppen motsvarar.

Fritt för alla att använda

Med verktyget kommer Uppsalas offentliga konst att kunna öka tempot i klimatomställning och samtidigt agera förebild för andra aktörer inom offentlig konst i Sverige. Förhoppningen är också att kommunens arbetssätt med att beräkna klimatpåverkan tidigt, redan när konsten utvecklas, också ska inspirera andra i att minska sina klimatavtryck, därför kommer verktyget att delas fritt i konstvärlden, för ökad hållbarhet.

Uppsalas offentliga konst än mer klimatsmart och hållbar

Det är ett kraftfullt verktyg för att säkerställa att de investeringar som görs inte bara berikar den kulturella miljön, utan också aktivt bidrar till att minska påverkan på miljön.

– Med verktyget kan vi nu räkna ut hur mycket påverkan ett enskilt konstverk har på klimatet. Vi tittar på hur mycket växthusgaser konstverket beräknas släppa ut under produktion, transport och anläggning samt påverkan för ett års drift och underhåll. Svaret presenteras i kilo koldioxidekvivalenter (kgCO2e), vilket är ett mått som hjälper oss jämföra olika växthusgaser. Det gör det lättare att se hur mycket varje gas bidrar till den globala uppvärmningen, eftersom olika gaser påverkar klimatet på olika sätt, säger Katarina de Verdier, intendent för offentlig konst.

Livscykelanalys pekar ut vägen för klimatförbättringar

Genom att utgå från LCA (livscykelanalys), hjälper verktyget till att mäta miljöpåverkan under konstverkets livslängd. Det ger en övergripande bild av hur mycket påverkan något har på miljön. Med LCA blir det tydligt vilka delar av processen som orsakar mest utsläpp, vilket gör det enklare att göra rättvisa jämförelser och minska den totala miljöpåverkan. Genom att använda LCA tidigt i skapandet av konstprojekt har Uppsala kommun stor möjlighet att påverka och föreslå förbättringar för klimatet.

 

På bilden syns konstverket Trätotem av Mattias Bäcklin, en skulpterad elcentral i en ek.Verket är en del i serien: Med urskogen in i framtiden (2019). Mattias Bäcklin är också en av de konstnärer som har provat klimatberäkningsverktyget och därmed bidragit med bra synpunkter under dess utveckling. Foto: Uppsala kommun.

Extern skribent: Uppsala kommun | 2024-03-05

 

 

Fler nyheter

MÖTESPLATSER
Uppsala kommun erbjuder föreningslivet lokaler

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050