KULTUR | Musiklinje startas på Wik hösten 2025

Region Uppsala har beslutat att återinföra en musiklinje på Region Uppsala folkhögskola på Wik.

Musiklinjen är tänkt att starta hösten 2025 med inriktning på jazz/afro. Beslutet fattades av kulturnämnden den 4 mars.

Den tidigare linjen lades ner 2020 och sedan dess har flera kontakter tagits med både politisk ledning och ansvariga för skolan med önskemål om att erbjuda musiklinjen igen eftersom det saknats en högskoleförberedande musikutbildning i Mälardalsregionen.

– Intresset för musikutbildningar som erbjuds på landets folkhögskolor är stort och har högst antal sökande. Vi tror att Wik, med sitt fina läge i landet kan attrahera många duktiga deltagare, säger Helene Zeland Bodin (C), ordförande i kulturnämnden.

Beslutet ligger i linje med den plan kulturförvaltningen har för att utveckla de estetiska kurserna på Region Uppsalas folkhögskola, Wik.

– Mot bakgrund av förändrade önskemål och söktryck behöver vi förändra vårt utbud för att möta det behov som sökande har. En utbildning på avancerad nivå med inriktning på Jazz/Afro och som samtidigt är högskoleförberedande kommer attrahera många sökande, säger Magnus Hurtig, rektor, Region Uppsala folkhögskola.

– En musikinriktning bidrar väl till helheten och de övriga estetiska ämnen vi har idag, konst och film och skådespeleri, säger Igor Kaluzny, biträdande rektor och platsansvarig på Wik.

Självständigt konstnärligt skapande inom jazzimprovisation, komposition, interpretation och musikproduktion ska stå i fokus. Musiklinjen på Region Uppsala folkhögskola utgår från jazzens grundläggande tonspråk och traditioner, men omfattar även angränsande musikområden som bland annat pop/rock/soul, latin, fri improvisation, singer/songwriting.

Kostnader och finansiering av den nya linjen ryms inom den befintliga budgetramen.

 

Extern skribent: Region Uppsala | 2024-03-04

 

 

Fler nyheter

MÖTESPLATSER
Uppsala kommun erbjuder föreningslivet lokaler

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050