Vi | Anonyma stödsamtal ska få fler att våga söka hjälp

Många människor som har blivit utsatta för våld eller sexuell exploatering tvekar att söka hjälp hos socialtjänsten. Uppsala kommuns stödverksamhet Nexus utökar därför möjligheten till anonyma stödsamtal från 1 mars.

– Vi vet att många tvekar och känner en viss oro innan de kontaktar oss på Nexus. Vi utökar därför möjligheten till anonyma stödjande samtal över telefon eller fysiskt på plats i våra lokaler, berättar Ana Jimenez Martin, socialsekreterare på Nexus.

Stöd till den som blivit utsatt för våld och sexuell exploatering

Nexus är en stödverksamhet som hjälper den som blir utsatt för hot eller våld av någon närstående. Det kan till exempel vara en partner, en före detta partner eller en släkting.

Nexus hjälper också personer som har blivit utsatta för sexuell exploatering. Sexuell exploatering är ett samlingsbegrepp för olika former av sexuellt utnyttjande, som till exempel sex mot ersättning. Sex mot ersättning innebär att man har haft sex fysiskt eller online i utbyte mot till exempel pengar, boende, alkohol eller droger.

 

Ana Jimenez Martin ger stödjande samtal till personer som utsatts för våld eller sexuell exploatering. Den som söker hjälp kan vara anonym.

 

Anhöriga som är oroliga och vill få rådgivning kan också kontakta Nexus. Personalen på Nexus som tar emot de anonyma samtalen är socionomer. De har lång erfarenhet av att hjälpa människor som har blivit utsatta för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck och sexuell exploatering.

Den som söker hjälp kan vara anonym

Ana Jimenez Martin är en av dem som tar emot den som vill vara anonym i kontakten med Nexus.

– Vi vill att fler ska våga söka hjälp när de behöver det. Anonyma samtal är ett sätt att underlätta kontakten med oss. Vi skriver inte upp namn eller andra personuppgifter och vi dokumenterar inte ärendet, berättar Ana.

Vid en anonym kontakt kan den som söker hjälp få stödjande samtal, rådgivning, information om sina rättigheter och också få veta mer om vilket långsiktigt stöd Nexus kan ge.

Finns det några nackdelar med anonyma samtal?

– Vi kan inte erbjuda viss hjälp, som till exempel skyddat boende eller mer behandlande samtal. Men vår förhoppning är att de som vill vara anonyma i en första kontakt känner förtroende för oss, och senare vågar lämna sina personuppgifter så att vi kan erbjuda all hjälp, säger Ana Jimenez Martin.

 

Extern skribent: Uppsala kommun | 2024-03-01

 

 

 

 

Fler nyheter

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens