UNIKT BOENDE FÖR YNGRE DEMENTA

Signerat Uppsala kommun  
>>   
Uppsala kommun öppnar nu sitt första boende för yngre personer med en demenssjukdom. Denna typ av bostad har hittills inte funnits i Uppsala och är också unik i sitt slag i landet. Invigning av den nya gruppbostaden på Sköldmövägen 19 D (G:a Uppsala/ Nyby, red.) sker fredag 10 november klockan 13.00. 

Det finns personer som drabbas av demenssjukdom när de befinner sig mitt i livet. Deras sociala situation och behov är ofta väldigt olik den som äldre med demens har. Därför blir gruppbostaden på Sköldmövägen ett viktigt och behövligt tillskott till kommunens verksamheter.
– De här personerna är ofta yrkesverksamma och mitt i karriären när de drabbas av sin sjukdom. Kanske är de föräldrar med hemmavarande barn, föreningsaktiva och i sociala nätverk. Detta nya boende utgår från dessa faktorer och för hur de kan kombineras med behovet av ett särskilt boende, säger Eva Christiernin (S), ordförande i omsorgsnämnden.

Boendet på Sköldmövägen rymmer sex permanenta bostäder och två korttidsplatser. Det kommer att vara bemannat dygnet runt. Medarbetarna har hög kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdomar. Inflyttning till gruppbostaden sker under november.
Yngre personer med vissa demenssjukdomar kan tillhöra personkretsen enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det innebär att de kan ha rätt till bostad med särskild service enligt LSS. Uppsala kommun har haft svårt att verkställa sådana beslut, då denna typ av bostad tidigare inte har funnits i kommunen.
_________________________
// Signerat Uppsala kommun

Fler nyheter

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall

PÅ VÄG | Fortsatt satsning på cykeln som transportmedel

GRAFISK DESIGN | Agnes från Uppsala blev finalist i tävling om yttrandefrihet

SVERIGE | Mer barn- och ungdomsidrott än innan pandemin