FORSKNING | Forskarnas fällor med ko-urin hindrade malarians framfart

Ett forskarteam från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har tagit fram myggfällor som bidragit till att minska spridningen av malaria i byn Magge i södra Etiopien med 60 procent
(Illustrationsbild ovan: Gulafebermygga, foto: Rickard Ignell)

Fällorna som testades i studien preparerades med en syntetisk doft av färskt ko-urin som attraherar olika sorters myggor som använder urinen som en slags energidryck.

Myggor dricker färskt ko-urin och lockas därför av doften från det. Kväveföreningarna i urinen används av myggorna som en sorts energidryck: för att reproducera sig, leva längre och orka flyga långt. Forskarna har tagit reda på vilka kemiska substanser i ko-urinen som myggorna dras till, och varför. I fällorna som placerades ut i Magge fanns dessa substanser, som luktar som färsk ko-urin, men med skillnaden att den syntetiska doften varar i minst en månad.

– Vi vill ta fram enkla fällor som kan användas för att kostnadseffektivt bekämpa malaria. Vi kunde se att en av fördelarna med att locka mygg med just denna doft, är att den lockar myggor i alla stadier av livet. Doften drar till sig både hanar och honor, de som ska suga blod, de som nyss sugit blod och de som ska lägga ägg, säger Rickard Ignell, professor vid SLU.

 

Rickard Ignell i arbete på laboratoriet. Foto: Johan Persson

 

För att kunna jämföra och säkerställa att resultaten verkligen berodde på fällorna, genomförde forskarna tester i två etiopiska byar, en där fällorna användes och en annan där fällorna inte användes. Forskarna från institutionen för växtskyddsbiologi vid SLU samarbetade med Addis Ababa University och de lokala byalagen.

Den ökade uppkomsten av insektsresistenta populationer av malariavektorer, tillsammans med många andra faktorer, har orsakat ökade malariafall under de senaste åren i Etiopien.

– I studien har vi indikationer på att massfångst av myggor med hjälp av den här sortens doftfällor kan vara nästa generations verktyg för att motverka spridning av malaria Nu krävs fler kontrollstudier för att se om metoden går att använda på andra ställen och sammanhang, säger Yared Desta, doktorand vid Addis Ababa University.

Studien finansierades av Vetenskapsrådets medel för utvecklingsforskning. Detta var en typ av forskningsanslag som tidigare var möjligt att söka för forskning inriktat på fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer.

– Finansieringen till utvecklingsforskningen har varit oerhört viktig för att ta fram ny kunskap inom globala frågor. Våra resultat är lovande men vi skulle nu behöva utföra fler fältförsök för att säkerställa att doften lockar till sig malariamyggor även på andra platser i Afrika, avslutar Rickard Ignell.

 

FAKTA:
Malaria är en utbredd sjukdom i tropiska och subtropiska delar av världen. Sjukdomen sprids via myggor. De allra flesta malariadödsfall drabbar barn under fem år i Afrika söder om Sahara. Malaria har funnits i Sverige men sjukdomen utrotades här på 1930-talet. De fall som nu rapporteras i Sverige har uteslutande smittats utomlands i olika tropiska områden. Det finns flera effektiva läkemedel mot malaria.

Länk till den vetenskapliga artikeln:
https://doi.org/10.1186/s12916-024-03255-9

Extern skribent: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) | 2024-02-21

 

 

Fler nyheter

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall

PÅ VÄG | Fortsatt satsning på cykeln som transportmedel

GRAFISK DESIGN | Agnes från Uppsala blev finalist i tävling om yttrandefrihet

SVERIGE | Mer barn- och ungdomsidrott än innan pandemin