Uppsala vidare mot att bli europeisk kulturhuvudstad 2029

EU-kommissionens internationella expertpanel gav klartecken till Uppsala att gå vidare till nästa steg med ansökan om att bli kulturhuvudstad 2029.

>>

Tillsammans med Kiruna kommun fortskrider Uppsalas ambition att bli kulturhuvudstad 2029.

– Vilken bekräftelse för Uppsala och vår ansökan. Vi är så glada att panelen ser alla möjligheter och det engagemang som finns i Uppsala, kultursektorn, Region Uppsala, näringslivet, Uppsalas universitet och inte minst hos invånarna. Nu fortsätter vi och konkretiserar säger Patric Kiraly, huvudprojektledare för kulturhuvudstadsåret, Uppsala kommun.

Nu tar ett intensivt arbete vid för att utveckla och konvkretisera programmet som ska komplettera ansökan. Det ska ske genom ”kulturprocessen”, en unik metod som med kulturen som kraft skapar delaktighet och engagemang för ett mer hållbart samhälle, lokalt, nationellt och internationellt. Kulturprocessen bygger på den utveckling som planeras i Uppsala och regionen. Planering av stad och landsbygd, ny kollektivtrafik, järnvägar, cykelvägar och gångstråk utgör tydliga linjer, ett arbete ”Mellan linjerna – Between the Lines” vilket också är namnet på Uppsalas ansökan.

Konceptet Between the Lines är metafor som bygger på de kommande årens investeringar i Uppsala. Stads- och landsbygdsplanering, buss- och spårvägslinjer, järnvägar, cykelvägar och gångstråk utgör linjerna. Mellan linjerna – Between the Lines – bygger vi människor upp det som är själva samhället.

I december tar EU-kommissionens internationella expertpanel det definitiva beslutet om det blir Uppsala eller Kiruna, som tillsammans med en polsk stad kan tituleras till europeiska kulturhuvudstäder 2029.

Extern skribent: Uppsala kommun | 2024-02-21

Fler nyheter

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall

PÅ VÄG | Fortsatt satsning på cykeln som transportmedel

GRAFISK DESIGN | Agnes från Uppsala blev finalist i tävling om yttrandefrihet

SVERIGE | Mer barn- och ungdomsidrott än innan pandemin