TUSENTALS FLER VUXENUTBILDAS

>>
4 336 personer har i år ansökt och kommit in hittills på kommunens vuxenutbildning, jämfört med 2 758 under hela år 2015 och 4 026 under hela 2016. Uppsala låter nu den som tidigare har en gymnasieexamen få möjligheten att även läsa en yrkesutbildning på komvux. Därmed ökar de sina chanser att få jobb.

Uppsala kommun har kunnat ta emot ett ökat antal elever, 4 336 personer, inom gymnasiala och grundläggande kurser hittills under 2017. Därtill kommer 4 124 sfi-elever (svenska för invandrare).
– Vi satsar på ett lokalt kunskapslyft och bygger ut vuxenutbildningen löpande och gör den tillgänglig för flera. Det gör att flera kommer in på arbetsmarknaden samtidigt som flera arbetsgivare får lättare att hitta utbildad personal. Årets mer generösa antagning har gett effekt, säger Ulrik Wärnsberg (S), ordförande i arbetsmarknadsnämnden.
  Den mer generösa antagningen som tillämpas i år på kommunens vuxenutbildning innebär bland annat att den som har fullgjort en teoretisk utbildning får möjlighet att komplettera med en yrkesinriktning. Förutsättningen är att personen är behörig och att utbildningen ska ha goda möjligheter att ge jobb. Det kan till exempel leda till att kommunen kan rekrytera nyutbildade undersköterskor, en yrkesgrupp som arbetsmarknaden efterfrågar.

– Att ha fullgjort en gymnasieutbildning är en av de mest avgörande faktorerna för att få ett jobb. Arbetslöshet är det största hotet mot ett jämlikt samhälle och därför är det viktigt att vi satsar på vuxenutbildningen, säger Tobias Smedberg (V), vice ordförande i arbetsmarknadsnämnden.
  Kommunen har kunnat ta emot så många elever tack vare ett väl utbyggt regionalt samarbete med länets kommuner kring yrkesutbildningen, en ny organisation och nya avtal inom vuxenutbildningen.
________________________
Signerat Uppsala kommun

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer