UPPSALA VÄXER | Flogsta kan få nytt centrum och bostäder

>>

Ett nytt bostadskvarter i Flogsta kan bli verklighet om den nya detaljplanen går igenom. Det rör sig om både nya lägenheter, centrumverksamhet och förskola. Strax inleds samrådsperioden då allmänheten får tycka till.

När allt fler vill bo i Uppsala behövs fler bostäder. Flogsta är ett område som ligger i utkanten av stadens centrala delar med goda möjligheter till kommunikationer och service. Här i Kvarteret Stave, ligger bland annat en livsmedelsbutik. Fastighetsägaren till butikslokalen vill utveckla området och har ansökt om att få bygga ett nytt centrum, cirka 250 bostäder, ny livsmedelsbutik, vårdcentral, garage och verksamhetslokaler.

– Flogsta är ett populärt område med mycket liv och rörelse. Genom den nya planen vill vi ge möjlighet att utveckla stadsdelen ytterligare, säger Ylva Stadell (S), ordförande för plan- och byggnadsnämnden.

För att få en gemytlig miljö planeras för ett torg mellan två planerade kvartersbyggnader. Eftersom det är viktigt att kunna ta sig till och från området med cykel eller till fots kommer gång- och cykelbanor i planområdet att breddas. Även nya busshållplatser planeras att anläggas längs Flogstavägen. Förskolan som finns här idag kan få möjlighet att utöka sin verksamhet genom större lokaler och mer friyta utomhus för barn att vistas på.

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 19 oktober att låta planförslaget ta nästa steg i processen och ställa ut det för samråd, då allmänheten kan tycka till om förslaget skriftligen.

När samrådsperioden börjar kommer mer information att finnas här.

 

Ny plan för fler hus i Länna

En annan detaljplan som är på gång i kommunen har sitt planområde i beläget i västra kanten av Länna. Här vill fastighetsägaren bygga 110 småhus. Området ligger nära den så kallade Kunskapsskogen där både forskning och utbildning i skogs- och naturfrågor äger rum. Skogen bjuder också in till rekreation för de som kommer bo här i framtiden. Plan- och byggnadsnämnden beslutade att ge planbesked för detaljplanen Lännalöt 1:1 med flera, den 19 oktober.

Större gym och fler bostäder nära Vaksala torg

Cirka 200 meter från Vaksala torg på Väderkvarnsgatan, vill en fastighetsägare utveckla sin fastighet och bygga större lokaler för verksamheter och fler bostäder. Idag ligger exempelvis en etablerad motionskedja här som behöver större ytor än idag. Fastighetsägarens önskemål är att bygga fler våningar för att det totalt ska kunna bli cirka 100 lägenheter här. Plan- och byggnadsnämnden beslutade att ge planbesked för detaljplanen Kvarngärdet 28:2 den 19 oktober.

Extern skribent: Uppsala kommun – 2023-10-26

 

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer