UPPSALA KOMMUN: Spårväg bekräftas som bästa alternativ

>>

Slutrapporten från den studie som jämfört spårväg och BRT visar på än större fördelar för spårväg än tidigare versioner gjort. Byggandet av spårväg beräknas bli en samhällsekonomisk vinst för Uppsala medan BRT kostar mer än de värden som skapas.

Rapporten, som godkändes av kommunstyrelsen idag, visar att de ekonomiska nyttorna är större än kostnaderna för spårväg men inte för BRT. Det beror dels på statens medfinansiering på tre miljarder, men gäller även med de pengarna borträknade. Spårvägens ekonomiska fördelar beror bland annat på de höjda markpriser som väntas längs dragningen och på de högre driftskostnader som BRT har. 

– Den uppdaterade studien visar återigen att modern spårväg är det bästa alternativet för Uppsala. Vi känner oss trygga i de beslut som fattats och ser fram emot att sätta spaden i marken under kommande år, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att det ska byggas spårväg mellan Uppsala C och den planerade tågstationen söder om Bergsbrunna. Studier som jämfört spårväg med BRT (bus rapid transfer) har legat till grund för besluten. Då spårvägsprojektet nu närmar sig genomförande så avslutas studien och sammanfattas i en slutrapport.

Vad händer nu?

I vinter börjar förberedande arbeten längs spårvägssträckningen, bland annat projektering för flytt av ledningar i marken. Uppsala kommun och Region Uppsala kommer även att påbörja upphandlingar för spårväg och spårvagnar inom kort.

Extern skribent: Uppsala kommun

 

 

 

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer