ORO KRING FÖRSKOLEFLYTT

Bristande kommunikation – Föräldrar kräver bättre insyn  
>>  
Kims förskola, i hörnet av Dalgatan och Wallingatan, behöver renoveras och i samband med det tänker man från kommunens sida göra en Sverker-i-repris; alltså evakuera förskolans verksamhet till Hildur Ottelinskolans gamla rivningsfastighet. Och det kanske redan i början på nästa år. Insynen i ärendet, för berörda föräldrar med barn på förskolan, visar sig ha varit så pass bristfällig att en av dessa (som vi kallar för f ) i ett öppet brev till berörda politiker hävdar att kommunens kommunikation och hantering av ärendet är ”under all kritik”.
Enligt f har pedagogerna på Kims förskola sagt att de inte har fått någon information om någon nära förestående flytt. När föräldrar sedan har varit i kontakt med förskolechef Annalena Liljendahl så har hon berättat att planeringen för flytt till Hildur Ottelinsgatan har pågått sedan i våras och att pedagogerna på förskolan visst ska ha informerats om saken. Vid upprepade tillfällen ska förskolechefen också ha betonat att det inte är hennes, eller personalens, sak att informera/ meddela föräldrarna om eventuella beslut utan att den uppgiften ligger på skolförvaltningen, skriver f.

Hildur är inte en acceptabel lösning i dagsläget
I en mail-korrespondens med förskolechef Annalena Liljendahl har f påtalat oron för brister som ofullständiga inhägnader runt skolan och trasiga glasrutor i fastigheten på Hildur Ottelinsgatan. Förskolechefen har vidarebefordrat ärendet till Jesper Djupström, lokalchef på förvaltningsledningen vid Utbildningsförvaltningen som svarar att ”hela det område som ska bli förskolans gård kommer att inhägnas”. Vidare utlovas lekutrustning ”så att det finns en lämplig lekmiljö för förskolebarnen”. F ser personligen hellre att s.k. paviljonger ställs upp, förslagsvis i Seminarieparken eller Vindhemsparken. Bättre miljö för barnen och minskad bilkörning till och från Hildur Ottelinsgatan, anger hen som ett par argument som talar för en sådan lösning. På f:s fråga om personalen på Kims förskola har känt till turerna kring en planerad evakuering, svarar Jesper Djupström att ”sedan flera år tillbaka har medarbetarna på Kims förskola känt till att förskolan ska renoveras. Tidsplanen för renoveringen har vid ett flertal tillfällen skjutits fram av Skolfastigheter p.g.a. brist på evakueringslokal. Renoveringen och evakueringen har varit en kontinuerlig fråga på personalmöten och vi har även informerat vårdnadshavarna på ett flertal Förskoleråd samt via informationsbrev sedan flera år tillbaka”.

Uppenbarligen är det något som har brustit, och kanske alljämt gör så, i kommunikationen mellan föräldragruppen, personalen och ansvariga politiker. UM Luthagsnytt misstänker att vi kommer få anledning att återkomma i ärendet om Kims förskola och den planerade renoveringsevakueringen.

//Författare Peder Strandh
_____________________________

Fler nyheter

GRAFISK DESIGN | Agnes från Uppsala blev finalist i tävling om yttrandefrihet

SVERIGE | Mer barn- och ungdomsidrott än innan pandemin

BOENDE | Uppsalahem testar smarta droppmattor under kylskåp

SAMHÄLLE | Krafttag för mer jämställt och jämlikt Uppsala län

SENIOR | Äldreboendet Myrbergska gården satsar för att öka livskvaliteten

SVERIGE | Vårdförbundet varslar om övertidsblockad