NYA RIKTLINJER | WHO: All rörelse räknas för att få en bättre hälsa

KROPP & HÄLSA / VÄRLDSHÄLSOORGANISATIONEN / (FHM) —

Närmare 5 miljoner liv dödsfall skulle kunna undvikas om jordens befolkning var mer fysiskt aktiv. Nu när många är begränsade p.g.a. coronapandemin har Världshälsoorganisationen (WHO) idag lanserat riktlinjer för fysisk aktivitet.

Organisationen betonar i sina riktlinjer vikten av att alla, oavsett ålder och färdigheter, kan vara fysiskt aktiva och att all sorts rörelse räknas.

WHO:s nya riktlinjer rekommenderar minst 150 till 300 minuter av, allt i från måttlig till mer ansträngande träning, per vecka för vuxna – inklusive människor med kroniska sjukdomar och handikapp. För minderåriga och barn rekommenderar organisationen cirka 60 minuter.

Läs hela texten på WHO:s webbsida (engelska).

Arbetet med de nya riktlinjerna ingår i WHO:s globala handlingsplan för fysisk aktivitet 2018–2030. Folkhälsomyndigheten har deltagit i revideringsprocessen utifrån sin roll som nationell samordnande myndighet för fysisk aktivitet. Myndigheten ingår också i ett nordiskt samarbete för att översätta WHO:s riktlinjer till nordiska förhållanden. Under våren 2021 lanserar Folkhälsomyndigheten för första gången svenska riktlinjer för fysisk aktivitet och minskat långvarigt sittande, och tanken är att dessa riktlinjer införs för att utgöra ett stöd i befintliga verksamheter som arbetar med fysisk aktivitet. Det kan till exempel röra sig om verksamheter inom hälso-och sjukvård, skola och inom arbetslivet.

– Riktlinjer i sig ger inte mer rörelse eller mindre sittande, men är ett viktigt steg i nationell samordning och kan ge stöd i det regionala och lokala arbetet. För arbetet med att ta fram och införa svenska riktlinjer för vi därför dialog med en rad andra myndigheter och organisationer, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

_________________________________________________
UMLN Redaktion / Folkhälsomyndigheten (FHM)

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck