Upptäck våra kyrkogårdar

  >>  
Med start i juni och avslut i september erbjuder Uppsala kyrkogårdar gratis kyrkogårds­vandringar på två av kyrkogårdarna. Då kan allmänheten möta Berthåga, en modern natur­kyrkogård och Gamla kyrkogården en traditionell kyrkogård med gamla anor. I år erbjuds dessutom fler vandringar än någonsin tidigare.

På Berthåga kyrkogård ger Lisa Gustavsson Flygt en cirka två timmar lång vandring där hon berättar om kyrkogårdens intressanta historia. Den 54 hektar stora kyrko­gården, med krema­torium samt två kapell, började byggas på 1960-talet. På kyrko­gården finns även gravområden för olika religiösa inriktningar: judiska, katolska, muslimska, armeniska och för bahá’i.

– På Gamla kyrkogården, med anor från 1600-talet, vilar berömda svenskar som Dag Hammarskjöld, Malla Silfverstolpe, Gustaf Fröding och Gösta Knutsson, säger Stefan Johansson, som leder vandringarna på Gamla kyrkogården. Här finns också ett Estoniamonument, Stillhetens kapell samt ett äldre kapell som nu fungerar som ortodox kyrka.

Uppsala kyrkogårdar samarbetar även med Upplands botaniska förening, Entomologiska föreningen i Uppland och Upplandsmuseet. Samarbetet har resulterat i att det också erbjuds botaniska, entomologiska, arkeologiska samt kulturhistoriska vandringar.
––––––––––––––––––––––––
[Signerat Svenska Kyrkan]

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer