SAMHÄLLE | Uppsala blir först ut med AMP-modell för trygga och attraktiva platser


>>

Under måndagens presskonferens presenterade kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling och Centrum för AMP:s ordförande Fredrik Reinfeldt förslaget om att göra Uppsala till första stad att prova på AMP-modellen. Modellen är en nyligen framtagen metod för att skapa attraktiva och trygga platser för alla.

– AMP-modellen är intressant och har haft positiv effekt i andra städer i världen. Vi är ständigt beredda att testa nya metoder för att öka tryggheten i centrum och kommer därför inleda ett pilotprojekt med en lokal affärs-och medborgarplats i centrala Uppsala, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

AMP står för Affärs- och medborgarplats. Den grundläggande tanken är att alla aktörer, både offentliga och privata, som finns i ett område går samman och tar ett gemensamt ansvar för området i fråga. 

– Efter pandemin och till följd av digitalisering och förändrade inköpsvanor kommer vi behöva nya svar för hur våra torg och andra publika platser ska upplevas som attraktiva och trygga. Uppsala blir först i Sverige med att använda AMP-modellen för att åstadkomma det, säger Fredrik Reinfeldt, Centrum för AMP:s ordförande. 

Beslutet om att Uppsala ska tillämpa AMP-modellen går upp till kommunstyrelsen den 26 augusti. Platsen för den lokala AMP:n kommer att vara i centrala Uppsala och under hösten kommer olika aktörer att bjudas in för att tillsammans med Uppsala kommun och Centrum för AMP hitta den bästa avgränsningen och en bra lokal till AMP-hubben. Under de inledande diskussionerna har Forumtorget lyfts fram som en lämplig plats. Pilotprojektet pågår under två års tid och AMP-platsen i Uppsala invigs våren 2021.

– Vi har sedan länge haft ett välfungerande samarbete med det lokala näringslivet och fastighetsägare kring stadsutvecklingen och trygghetsarbetet i centrala Uppsala. Detta ska inte ses som en ersättning av den samverkan utan som ett komplement. Pilotprojektet kommer pågå i två år och därefter får vi utvärdera om det gett önskad effekt och om vi vill fortsätta med det, säger Erik Pelling.

AMP- modellen
AMP – modellen grundar sig i internationell och nationell forskning och fokuserar på flera aspekter runt en plats. En AMP-hubb med minikontor öppnar på platsen och bemannas med värdar och värdinnor. Aktiviteter planeras regelbundet på platsen, aktiviteterna ska bidra till att skapa en inbjudande känsla, så att alla oavsett ålder eller intressen känner att de – om de vill – gärna får använda platsen. Därutöver kan det tillföras nya möbler, belysning eller växtlighet – allt beroende på vad platsen behöver.

Fakta: Centrum för AMP
Branschorganisationerna Svensk Försäkring och Svensk Handel tillsammans med fastighetsbolagen AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Humlegården Fastigheter och Vasakronan har bildat Centrum för AMP. Centrum för AMP är en ideell förening för att främja etablering, utveckling och spridning av AMP-modellen i Sverige, det vill säga att fler kommuner kommer följa Uppsalas exempel med att starta piloter. Avsikten är att verksamheten ska drivas med utgångspunkt från evidensbaserade erfarenheter och forskning kring situationell brottsprevention.
<<
__________________________________________
Artikelförfattare: Uppsala kommun (Uk) | 2020-08-24

Fler nyheter

PROFESSORN:
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”