STOCKHOLM | Påskens arbeten på Getingmidjan påverkar tågtrafiken

• RESOR • TÅG | Påsken 2020 / Getingmidjan / Trafikverket

Getingmidjan med tåg och bil.
>>
Järnvägssträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra, den så kallade Getingmidjan, stängs av från torsdagen den 2 april kl. 22.00 till tisdagen den 14 april kl. 05.00. Avstängningen påverkar fjärr- och regionaltågresenärer som åker via Stockholm och den innebär en förlängd restid.

Trafikverket stänger av Getingmidjan för att kunna utföra nödvändiga underhåll- och förbättringsarbeten. Arbetena är inplanerade sedan lång tid tillbaka.

– Vi förstår att avstängningen kan bli besvärlig för de som reser eftersom många tåg normalt passerar på den här sträckan, men när upprustningen av Getingmidjan är klar får vi en förbättrad framkomlighet och järnvägssträckan får en ny teknisk livslängd på 80 år, säger Kent Sahlman, projektchef på Trafikverket.

På broarna över Söderström och Söder Mälarstrand utförs finjustering av de nya spåren. I Södertunneln fortsätter arbetet med de nya kontaktledningsskenorna, som ska färdigställas till sommaren. På Södra Riddarholmen byggs en mur som är en del av säkerhetsskyddet mot järnvägen.

– Under påsken arbetar vi dygnet runt för att hinna med så mycket som möjligt. Vi ska bland annat installera en ny funktion som innebär att vi snabbt och enkelt kan sänka hastigheten på ett av spåren, samtidigt som vi stänger av det andra spåret och kan utföra nödvändiga arbeten. På så sätt får vi endast små trafikstörningar till skillnad från idag då båda spåren måste stängas av med en stor trafikpåverkan som följd, berättar Kent Sahlman, projektchef på Trafikverket.

Tågbolagens tidtabeller är redan anpassade efter påskens avstängning. Tåg söderifrån vänder på Stockholms södra eller Flemingsberg station och resenärer byter till pendeltåg för att åka till Stockholm City och vidare norrut. Tåg från norra Sverige stannar på Stockholm Central och de som ska resa vidare söderut med fjärr- eller regionaltåg byter till pendeltåg mellan Stockholm City och Stockholms södra eller Flemingsberg station.

För resenärerna innebär påskens avstängning att resan tar längre tid än normalt. Tänk på att avvikelser kan förekomma så kontrollera din biljett och kontakta din tågoperatör om du vill veta mer om trafikplanering, restider och ersättningstrafik.

Tänk också på Folkhälsomyndighetens rekommendationer som säger: ”Inför ledigheter och under påsken är det viktigt att tänka igenom om planerade resor inom Sverige verkligen är nödvändiga att genomföra”.

<<
_______________________________________________
Artikelförfattare:

Fler nyheter

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord