Ny rapport: Samband mellan billiga läkemedel och hälsoproblem i Indien

• VÄRLDEN • Miljöföroreningar | Swedwatch / Naturskyddsföreningen


BILDEN: Kvinna bredvid familjens vattenpump som sprutar ut förorenat vatten.

>>

Utsläpp från läkemedelsproduktion bidrar till svåra miljöföroreningar, riskerar att göra människor sjuka och utgör en tickande bomb för den globala folkhälsan. Trots det ställer varken Sverige eller EU några krav på miljöhänsyn vid tillverkningen. Omfattande sekretess gör det samtidigt omöjligt för konsumenter att veta var eller hur deras mediciner är tillverkade. Nu uppmanar Swedwatch och Naturskyddsföreningen till ökad transparens och striktare miljökrav i läkemedelsbranschen.

Efterfrågan på billig medicin har ökat produktionen av läkemedel i lågkostnadsländer som Kina och Indien, som idag står för stora delar av tillverkningen av till exempel antibiotika. Samtidigt har ländernas läkemedelsindustrier en lång historia av miljöföroreningar. 

Utsläppen är också en global folkhälsorisk. I den indiska staden Hyderabad har svenska forskare hittat multiresistenta bakterier och extremt höga koncentrationer av antibiotika i lokala vattendrag, vilket anses utgöra en ofta försummad men allvarlig risk för spridningen av antibiotikaresistens.

I rapporten The Health Paradox som släpps idag vittnar miljöförsvarare och människor boende vid läkemedelsfabriker i Hyderabad om utsläppens svåra effekter på hälsa och försörjning. Men trots åratal av protester och rapporter har situationen inte förbättrats. Varken Sverige eller EU ställer krav på att tillverkningen av läkemedel som säljs på den europeiska marknaden ska ta hänsyn till miljön. Samtidigt finns ett starkt intresse av att hålla nere kostnaderna för läkemedel. I Sverige måste apoteken erbjuda kunderna ett billigare alternativ till det läkemedel de fått utskrivet. 

– Utsläppen drabbar människor som lever i fattigdom och vars protester inte hörsammas. Läkemedelsindustrin måste se till att tillverkningen av livsviktiga mediciner inte riskerar att göra människor sjuka, varken i Indien eller någon annanstans, säger Anna Åkerblom, researcher på Swedwatch och medförfattare till rapporten. 

– Sverige måste ta ansvar och sluta exportera miljöproblem. Det måste ställas miljökrav vid upphandling och val av läkemedel, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen. 

Bristen på insyn i läkemedelsbranschen gör det samtidigt omöjligt för konsumenter eller andra att veta hur eller var vanliga mediciner är tillverkade, eller att ställa de som förorenar till svars.  

Medan situationen i Hyderabad har uppmärksammats i flera studier, framhåller experter att utsläpp från läkemedelsindustrin är ett globalt fenomen. För att skydda lokalsamhällen och den globala folkhälsan, uppmanar Swedwatch och Naturskyddsföreningen tillverkande och importerande stater och EU att tillämpa strikta miljömässiga krav på läkemedelsproduktion och att tillgängliggöra information om leverantörskedjor för alla läkemedel på deras marknader. Läkemedelsbolag bör utreda om de bidrar till negativ påverkan på lokalsamhällen och kompensera de som drabbats.

<<
______________________________________________
Artikelförfattare: Naturskyddsföreningen | 2020-02-20

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer