STATISTIK | Fortsatt stark befolkningstillväxt i Uppsala län – En miljon fler svenskar sedan 2010

• DEMOGRAFI • Befolkning | Uppsala län / SVERIGE / SCB / Länsstyrelsen i Uppsala län

BILDEN: Den svenska befolkningskurvan sedan 1960 till idag. Befolkningsantal (Y) och årtal (X). 
>>
Uppsala län fick 7 359 nya invånare förra året. Med två procents befolkningstillväxt sticker Uppsala län ut som länet med den kraftigaste ökningen. Uppsala län är också det enda länet där folkmängden ökade i länets alla kommuner.

Statistiska centralbyrån, SCB, presenterade i dag, den 20 februari, sin befolkningsstatistik för riket. I Uppsala län ökade befolkningsantalet under 2019 med två procent, vilket ger ett invånarantal om 383 713. Störst befolkningstillväxt, procentuellt sett, står Uppsala kommun för. Näst störst är folkökningen i Enköpings kommun, följt av Håbo.

Den största faktorn bakom folkökningen för Uppsala län var en hög nettoinflyttning från övriga län i Sverige.

– För fjärde året i rad ökar Uppsala läns befolkning klart mest i landet. Det är glädjande att så många vill flytta hit och att samtliga kommuner i länet ökar. Det visar att Uppsala län är ett attraktivt län att leva, bo och arbeta i. Inte minst universiteten har en stor dragningskraft, kommenterar Göran Enander, landshövding i Uppsala län, den nya statistiken.

Göran Enander lyfter även fram att en stark befolkningstillväxt också innebär utmaningar av flera slag.

– Tillgång till hållbara kommunikationer och bostadsområden, samt lokaler för företag att etablera sig och växa i, är fortsatt strategiska frågor för framtiden.

SCB:s webbsida kan du läsa mer om utvecklingen och fördelningen av den svenska populationen i sin helhet.

<<
_________________________________________________
Artikelförfattare: Länsstyrelsen i Uppsala län | 2020-02-20

Fler nyheter

UNDERHÅLLNING —
Årets Allsång på Skansen

BANDY —
SM-finalerna stannar i Västerås 2025 och 2026

ÄRNA | F16 —
Internationell stabsövning för Flygvapnets basförsvar

VÅRD —
”Adhd på nätet” ska göra specialistvården mer tillgänglig

REGION UPPSALA —
Höjer ersättning till vårdpersonal som flyttar sin semester

UTOMHUSBAD —
Håll koll på vattenkvaliteten innan bad