Världsklass Uppsala börjar året med att bevilja medel för 1,3 miljoner

>> Nätverket Världsklass Uppsala har haft sitt första beslutsmöte för året och beviljade då stöd till en total om 1,3 miljoner kronor till elva olika evenemangsarrangörer.  Det innebär att man till de totalt elva ansökningar som inkommit anslog finansiella medel till samtliga. Världsklass Uppsalas började 2019 med många ansökningar och lika många beviljade stöd. Under Läs mer…