Region Uppsala reagerar mot inspelning av sjukresebeställningar

Artikelförfattare: Region Uppsala >> Region Uppsala har tagit del av information om att inspelade samtal gällande sjukresebeställningar har funnits tillgängliga på internet. Jonas Skovgaard, VD för Gamla Uppsala Buss AB och Prebus AB, som ansvarar för sjukresebeställningarna i Region Uppsala, är förvånad och upprörd. – Samtalen har spelats in utan vår kännedom. Vi köper en Läs mer…

Uppsala kommun har upphandlat färdtjänst

(KOMMUNIKATIONER / TAXI / BUSS / UA KOMMUN / UPPHANDLING) >>               Upphandlingen berör personrapporter inom den särskilda kollektivtrafiken som omfattar färdtjänst, daglig verksamhet och skolskjuts med taxi och är värderad till nästan en halv miljard kronor. I upphandlingen har kommunen ställt höga krav på trygghet för resenärerna och på Läs mer…