Ingen licensjakt på lodjur i Uppsala län under nästa år

• DJUR & NATUR • Licensjakt | LODJUR / Länsstyrelsen i Uppsala län >> Länsstyrelsen i Uppsala län kommer inte att tillåta licensjakt efter lodjur under 2020. Inventeringen av lodjur visar att det finns för få lodjur i länet för att det ska bli aktuellt med licensjakt. Lodjuret är fridlyst och får endast jagas under Läs mer…

Förslag om förenklad hantering av vildsvin har lämnats till regeringen

• KOST • Jakt | Vildsvin / Livsmedelsverket >> Särskilt utbildade jägare ska få sälja kött från upp till tio vildsvin direkt till konsument. Ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter förtydligas. Det är några av förslagen för en förenklad hantering av vildsvinskött som lämnats till regeringen. Slutrapporten är en sammanställning av det arbete som under året skett Läs mer…

Vildsvinsjakt underlättas från 15 maj

| VILTVÅRD / JAKT / VILDSVIN | >> Den 15 maj börjar nya bestämmelser rörande vildsvinsjakt att gälla. Bland annat blir det tillåtet att använda sig av värmekamera och rörlig belysning i nära anslutning till jaktvapnet. Regeringen har beslutat att vissa jaktmedel ska få användas för att göra jakten på vildsvin enklare och mer effektiv. Läs mer…