Ellen Fries gymnasium: Ny gymnasieskola i Uppsala från hösten 2020

SKOLA • GYMNASIUM | Magdeburg / Västra Strandgatan 11 / Uppsala kommun >> Ellen Fries gymnasium är Uppsalas nya kommunala gymnasieskola. Skolan slår upp portarna hösten 2020 och kommer att finnas mitt i stan på Västra Strandgatan 11. Totalt kommer det att finnas plats för 800 elever på skolan. – I takt med att Uppsala Läs mer…

Kasern i Polacksbacken byggs om till gymnasieskola

SKOLA / GYMNASIUM / POLACKSBACKEN / UPPSALA KOMMUN >> Den 22 augusti beslutade plan- och byggnadsnämnden att godkänna bygglov för ändring av verksamhet från kontor till gymnasieskola i en av de tre kasernerna i Polacksbacken som byggdes 1909 – 1912 för Upplands infanterireglemente. Byggnadens användning kommer förändras väsentligt men verksamheten bedöms inte medföra några betydande Läs mer…

Utspringstider på studenten 5 juni 2019

| STUDENT 2019 | >> Den 5 juni är det studentexamen för de som går sista året på gymnasiet. Här hittar du utspringstiderna för de kommunala gymnasieskolorna. För att få veta utspringstiden för en fristående gymnasieskola, kontakta skolan direkt. Skola, klockslag: Celsiusskolan, 13.00 Fyrisskolan, 12.30 Katedralskolan, 13.15 Linnégymnasiet, 12.00 Lundellska skolan, 13.00* Rosendalsgymnasiet, 14.30 Uppsala Läs mer…

Utspringet på Katedralskolan — Blir av!

| UTSPRING / KATEDRALSKOLAN / STUDENTEN 2019 | >> Det har p.g.a. den pågående renoveringen av Katedralskolan, varit ett orosmoln av osäkerhet för mången blivande Kattestudent under den gångna våren: ”Kommer man att kunna springa ut genom skolans klassiska ekdörr … Eller inte”? Idag fick UM Luthagsnytt som första media bekräftat från skolans rektor, Heléne Läs mer…