Region Uppsala: Konsulter för spårvagnsdepå upphandlas

• UPPHANDLING • Spårväg Ua | Uppsala spårväg / Region Uppsala >> Region Uppsala initierar en upphandling av projekterande konsulter för en spårvagnsdepå. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte. Spårvagnsdepån är en del av projektet Uppsala spårväg. Det är förvaltningschefen som får i uppdrag att genomföra uppdraget, tillsammans med inköps- och upphandlingsenheten på Läs mer…