Länsstyrelsen yttrar sig om slutförvar av kärnbränsle i Forsmark

SLUTFÖRVAR • KÄRNKRAFT | Forsmark / SKB / Länsstyrelsen i Uppsala län >> För att slutförvaret av använt kärnbränsle ska få byggas i Forsmark vill Länsstyrelsen Uppsala län att flera åtgärder för att minimera påverkan på miljö och människors hälsa ska vidtas. Det framkommer i dagens yttrande från länsstyrelsen till regeringen. Svensk kärnbränslehantering, SKB, har Läs mer…

Uppsala satsar på kooperativa hyresrätter tillsammans med Stockholms Kooperativa Bostadsförening

(BOSTAD / HYRESRÄTT / UPPSALA KOMMUN / SKB / KOOPERATION) >>           Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB, expanderar till Uppsala. Idag har en avsiktsförklaring mellan Uppsala kommun och SKB undertecknats som innebär att SKB kommer att bygga 500–600 kooperativa hyresrätter i kommunen under en 10 års-period. I överenskommelsen ingår även ett optionsavtal om Läs mer…