Kunskapssatsning om våld mot kvinnor riktas till länets chefer

• VÅLD MOT KVINNOR • Agera | Chefer / Länsstyrelsen i Uppsala län >> Internationella dagen mot våld mot kvinnor, den 25 november, instiftades av FN 1999. På måndag tar länsstyrelsen tillfället i akt att kunskapshöja inom området. I år kommer 1 000 av länets chefer att få bokpaket för att öka deras medvetenhet om frågan, Läs mer…

Ny kampanj för att minska efterfrågan på sexhandel

• PROSTITUTION • Informationskampanj | Länsstyrelsen i Uppsala län >> Varje dag sker det sexköp både regionalt i Uppsala län, och nationellt. Så många som 7,5 procent av Sveriges manliga befolkning har någon gång köpt sex. I dag drar länsstyrelserna i Uppsala, Gävleborg och Västmanland, i samarbete med polisen, i gång en informationskampanj om prostitution Läs mer…