COVID-19 | Event med fler än 500 personer ställs in • Besöksförbud på vårdavdelningar i C län

• SJUKVÅRD • SMITTA | Coronavirus / Akademiska sjukhuset (UAS) / Enköpings lasarett / Region Uppsala >> Allmänna sammankomster med mer än 500 personer bör tills vidare inte få hållas, skriver Folkhälsomyndigheten i en hemställan till regeringen. Eftersom det finns tecken på att covid-19 sprids i det svenska samhället är det nu läge att, som Läs mer…

EKONOMI: Ytterligare försämrad ekonomisk prognos för Akademiska sjukhuset

• ÅRSPROGNOS • Akademiska sjukhuset | Lasarettet i Enköping / Region Uppsala >> Akademiska sjukhusets ekonomiska årsprognos har försämrats ytterligare. Det framgår av den senaste månadsrapporten, som föredrogs vid sjukhusstyrelsens sammanträde. Efter oktober månad beräknas Akademiska sjukhuset göra ett underskott på minus 527 miljoner kronor under 2019. Den tidigare prognosen låg på minus 477 miljoner Läs mer…