Etikett: Gamla Studentstaden

BOSTÄDER: Ca. 450 nya studentlägenheter i Rackarberget planeras.