Etikett: Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten

Glutamat bör begränsas