Region Uppsalas klimatväxling ger effekt

• KLIMAT • Digitala möten | Klimatväxling / Region Uppsala  >> Mellan år 2018 och år 2019 minskade Region Uppsalas flygresor till destinationer med införd klimatväxling med 26 procent. Det är ett av resultaten av Region Uppsalas interna klimatväxling, där flygresor till Region Uppsalas vanligaste destinationer blivit 30 procent dyrare. Pengarna som kommer in går Läs mer…