Svenskt Friluftsliv: Norden har äntligen fått en gemensam plattform för friluftsliv

• I NATUREN • Norden | Svenskt Friluftsliv    >> Nordiska Rådet tog enhälligt på onsdagskvällen en gemensam handlingsplan för friluftsliv. Handlingsplanen innebär samarbete mellan länderna med bland annat fokus på gemensamma insatser inom friluftslivsforskning, hur vi kan öka undervisningen ute i naturen, hur stadsplanering och tätortsnära natur kan i större utsträckning bestämmas av medborgarna, Läs mer…