NY ENKÄT | Slutsats: Chefer i äldreomsorgen saknar resurser för en säker arbetsmiljö

• COVID-19 • SVERIGE | Sars-cov2-pandemin / Fackförbundet Vision Illustrationsbild. >> När Vision frågade 570 enhetschefer inom kommunal äldreomsorg om deras möjligheter att fullt ut förebygga smitta av Covid-19 svarade knappt hälften att skyddsutrustningen är tillräcklig. Nästan en fjärdedel av cheferna har funderat på att returnera sina arbetsmiljöuppgifter till en överordnad chef då de saknar Läs mer…