Kategori: NEUROLOGI

TONÅRSHJÄRNAN | Kraftfull men oberäknelig

En tredjedel tvingas vänta över ett år på korrekt neurologisk diagnos