Wiks slotts restaurang har blivit KRAV-märkt

| WIKS SLOTT / KRAV-märkning | Restaurangen på Wiks slotts konferensanläggning har nu blivit KRAV-certifierad. Efter ett fokuserat och målmedvetet arbete på Wiks slott i samverkan med Region Uppsalas miljöenhet har slottets restaurang granskats och godkänts av Kiwa, ett oberoende certifieringsbolag. Beslut om att en KRAV-certifiering skulle genomföras togs av Kultur och bildnings ledningsgrupp under Läs mer…