FORSKNING & VETENSKAP | Ny metod att identifiera gener som kan driva hjärntumörer

• HJÄRNAN •CANCER | Sjukdomar / Uppsala universitet (Uu) |BILDEN: Illustration av L. Gaffney — >> Cancerforskare vid Uppsala universitet har utvecklat en metod för identifiering av funktionella mutationer och hur dessa påverkar gener med betydelse för utveckling av glioblastom – en malign hjärntumör med mycket negativ prognos. Studien är publicerad i Genome Biology. Det Läs mer…

MEDICIN | Ny genanalysteknik banar väg för säkrare diagnostik vid leukemi

• LEUKEMI • DIAGNOSTIK | Gensekvensering / Akademiska sjukhuset (UAS) — |BILDEN:  Joyce Hangandu Sommar, biomedicinsk analytiker vid Akademiska sjukhuset, arbetar med den nya genpanelen som möjliggör mer träffsäker diagnostik och individuellt anpassad behandling vid leukemi. — >> Akademiska sjukhuset tar nästa steg inom precisionsmedicin genom att införa utökad gensekvensering vid misstänkt akut myeloisk leukemi. Läs mer…