Kategori: DIAGNOSTIK

KROPP & HÄLSA
16 procent av kvinnor under 49 år löper risk för genetisk bröstcancer

FORSKNING | Ny AI-modell hittar lymfcancer i nio fall av tio