HISTORIA | Hushållet grunden för Carl von Linnés vetenskapliga arbete

• NÄRA & KÄRA • AVHANDLING | Carl von Linné / Uppsala universitet (Uu) • >> Utan en hustru och ett väl fungerande hushåll hade Carl von Linné haft svårt att bli den framstående vetenskapsman han blev. Att behärska sociala koder, som hur man klär sig och bjuder på middagar, var helt avgörande för att Läs mer…

SLU: Barnbidrag minskar fattigdomen i Sydafrika

• DOKTORSAVHANDLING • AFRIKA | Ekonomi / Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Marknadsplats i byn Cutwini, Sydafrika. Den dag då pensioner och bidrag anländer till byn samlas människor längs vägen för att köpa och sälja mat och kycklingar, vilket innebär ett lyft för den lokala ekonomin. • • >> Många låg- och medelinkomstländer börjar bygga upp sociala Läs mer…

Forskare efterlyser tydliga regler kring surrogatmoderskap

NY AVHANDLING • SURROGATMODERSKAP | Uppsala universitet / institution för kvinnors och barns hälsa / Pressmeddelande >> Sverige bör skapa en tydlig reglering kring juridiskt föräldraskap efter arrangemang för surrogatmoderskap, fastslår Anna Arvidsson i en aktuell avhandling vid Uppsala universitets institution för kvinnors och barns hälsa. Surrogatmoderskap, att genomgå en graviditet för en annan människas räkning, Läs mer…

Avhandling om svenska samhällets reaktioner på tiggande människor

|SAMHÄLLE / TIGGERI / FORSKNING / AVHANDLING | >> I en ny avhandling i kulturgeografi analyserar Erik Hansson det svenska samhällets reaktioner på tiggande EU-medborgares närvaro. Avhandlingen behandlar tiggandets historia och sociala problem men analyserar också människors känslor och reaktioner i mötet med någon som ber om hjälp. Den svenska så kallade ”tiggeridebatten” har till Läs mer…