COVID-19 | Studie ska öka kunskapen om covidsjukdom hos barn med cancer

CANCER • BARN | Uppsala Akademiska sjukhus (UAS) Illustrationsbild >> Hur drabbas barncancerpatienter av covid-19? Det ska en pågående studie vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet bringa klarhet i. Globalt och i Sverige förefaller det som att sjukdomen är sällsynt bland barn. Majoriteten som insjuknat har fått lindriga symtom, men kunskap saknas om hur barn som behandlas Läs mer…

BARN & HÄLSA | Unga med autism får snabbare utredning inom BUP

• PSYKIATRI • PSYKOLOGI | Akademiska sjukhuset (UAS) • Illustrationsbild. • >> Unga med autism och ADHD kan erbjudas utredning inom BUP betydligt snabbare nu än för ett år sedan. Idag får åtta av tio med remiss ett första besök inom 30 dagar. En förklaring är att man snabbat på processen med remissbedömningar för nybesök. Läs mer…

(UAS): Fördelar med regional syndromenhet presenterades på temadag om sällsynta diagnoser

• VÅRD • SAMHÄLLE | Missbildningssyndrom / Akademiska sjukhuset i Uppsala (UAS) Vid syndromenheten vid Akademiska barnsjukhuset följer man drygt 200 barn med olika sällsynta missbildningssyndrom. Under temadagen den 28 mars beskrevs fördelar och utmaningar i vård och stöd för patientgrupperna. >> Dysmeli, Huntingtons sjukdom och olika missbildningssyndrom är några exempel på sällsynta diagnoser. Fredagen Läs mer…