Uk: Nu ökar vi innovationstakten inom äldreomsorgen i Uppsala

• ÄLDRE • | Innovationsstrategi / Uppsala kommun (Uk)

>>
Uppsala kommun (Uk) tar nu fram en strategi för innovationsarbete inom äldreomsorgen. Två miljoner kronor kommer att avsättas i en så kallad innovationsfond. Syftet är att öka kvalitén inom äldreomsorgen.

Kommunens framtida verksamhet är beroende av en ökad innovationstakt. Organisationen behöver arbeta både med dagliga förbättringar och med förnyelse.

Äldrenämnden vill därför stimulera till fler innovationsprojekt ute i verksamheterna. Genom att stimulera till innovationsprojekt ges medarbetarna möjligheter att utveckla, testa, utvärdera och införa nya innovativa tjänster och metoder i verksamheterna.

Innovationsstrategin pekar ut riktning och långsiktiga mål inom området.

– Om vi ska klara framtidens äldreomsorg när antalet äldre växer behöver vi hitta nya, smarta lösningar i våra verksamheter. Jag är övertygad om att idéerna finns hos vår personal. Målet är att strategin och fonden ska bidra till en ökad kvalitet och möjliggöra självständighet hos både brukare och medarbetare, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i äldrenämnden.

I Uppsala kommun kommer antalet personer över 80 år att fördubblas fram till år 2030. Behoven av vård, omsorg och socialtjänst kommer att öka kraftigt. Det innebär även ett ökat rekryteringsbehov av medarbetare.

Genom en innovationsfond ges kommunens egna verksamheter möjlighet att driva utveckling och innovation i linje med nämndens ambitioner. Fonden ger möjlighet att fortsätta arbetet med nya arbetssätt och välfärdsteknik i syfte att skapa mervärde på sikt för kommunens brukare och medborgare oavsett utförare.

En annan förväntad effekt av satsningen är att innovationsarbetet bidrar till ökad kompetens och utveckling för nämndens medarbetare. Medlen för fonden avsätts inom ramen för äldrenämndens ordinarie budget. <<

___________________________________________________
Textförfattare: Uppsala kommun | Publ. 11 november 2019

Fler nyheter

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall

PÅ VÄG | Fortsatt satsning på cykeln som transportmedel

GRAFISK DESIGN | Agnes från Uppsala blev finalist i tävling om yttrandefrihet

SVERIGE | Mer barn- och ungdomsidrott än innan pandemin