Uk: Så ska ensamheten brytas hos äldre i Uppsala kommun

• SENIORER • ENSAMHET | Diakonistiftelsen Samariterhemmet / Uppsala kommun (Uk)

>>
Uppsala kommun har beslutat att fördjupa och förlänga samarbetet med Diakonistiftelsen Samariterhemmet. Syftet är att tillsammans arbeta aktivt för att hitta äldre som upplever ensamhet och lever i social isolering. Förhoppningen är att kunna motivera de äldre att delta i verksamhet som öppnar upp för ett socialt sammanhang och bättre hälsa.

Äldrenämnden erbjuder kommunens äldre ett brett utbud av hälsofrämjande aktiviteter. Det handlar dels om fysisk aktivitet, dels om social samvaro och olika former av kunskapshöjande aktiviteter.

Nu vill äldrenämnden tillsammans med Diakonistiftelsen Samariterhemmet genom ett äldrecenter fortsätta erbjuda en möjlighet till aktiviteter som är särskilt riktade till äldre som känner sig ensamma och med bristande socialt nätverk.

– Ingen äldre ska leva i ofrivillig ensamhet i Uppsala. Det är ett viktigt delmål för att vi ska bli en äldrevänlig kommun. Därför är jag glad att vi nu kan förlänga samarbetet med Diakonistiftelsen för att fånga upp fler äldre som behöver ett socialt sammanhang, säger Caroline Hoffstedt, (S) ordförande i äldrenämnden.

Diakonistiftelsens äldrecenter kommer att bedriva den löpande verksamheten där man tillsammans med äldrenämndens verksamheter ska satsa på såväl uppsökande verksamhet som enskilt stöd. Det kan vara i form av exempelvis samtal, gruppaktiviteter, temaföreläsningar eller firande av högtider.

Sedan maj 2017 har äldrenämnden haft ett partnerskap (IOP) med Diakonistiftelsen Samariterhemmet. Under 2019 omfattar överenskommelsen en budget om totalt två miljoner kronor, varav äldrenämnden bidrar med en miljon kronor.

Nu förlängs samarbetet till att sträcka sig fram till 31 december 2021. <<

_____________________________
Textförfattare: Uppsala kommun

Fler nyheter

GRAFISK DESIGN | Agnes från Uppsala blev finalist i tävling om yttrandefrihet

SVERIGE | Mer barn- och ungdomsidrott än innan pandemin

BOENDE | Uppsalahem testar smarta droppmattor under kylskåp

SAMHÄLLE | Krafttag för mer jämställt och jämlikt Uppsala län

SENIOR | Äldreboendet Myrbergska gården satsar för att öka livskvaliteten

SVERIGE | Vårdförbundet varslar om övertidsblockad