Järnvägsbommarna vid Börjegatan snart ett minne blott

TRAFIK | JÄRNVÄG / BÖRJEGATAN / STABBY-LIBROBÄCK / TRAFIKVERKET

>>
Uppsala stad utvecklar norra Uppsala och det kan bidra till ökad trafik i området. Trafikverket planerar därför att bygga om plankorsningen mellan järnvägen och Börjegatan.

Trafikverket planerar att bygga en planskild korsning för att förbättra säkerheten. Den kommer också att skapa bättre framkomlighet, både för tågen och för annan trafik.

Korsningen har idag bommar och ljud- och ljussignaler. När bommarna är nere så uppstår störningar för biltrafiken och för gång- och cykeltrafiken.

Det finns dokumenterade händelser med spårspring, med påkörda bommar och med fordon som fastnat mellan bommarna. Det skapar en risk för allvarliga olyckor. Dessutom försenas tågen eftersom vi stoppar tågtrafiken när det finns obehöriga personer i spårområdet.

Vi planerar att bygga en bro för järnvägen i samma nivå som idag. Börjegatan sänks för att skapa en fri höjd på 4,7 meter för vägtrafiken.

Vill du veta mer om hur ett förfarande går till från ”start till mål” rekommenderar vi att du ser Trafikverkets film på 3:51 minuter via den här länken.

___________________

Artikeln bygger på ett pressmeddelande från Trafikverket

___________________

Fler nyheter

PROFESSORN:
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”