Unik filmsekvens visar Aspar i Fyrisån

| NATUR / FYRISÅN / MARINT / FILM | >>

I april monterades en kamera som filmar alla fiskar som passerar Kvarnfallet via fiskvägen i Rosénparken. Flera hundra aspar leker varje år i Aspforsen och syftet med kameran är att få fram hur många som även vandrar vidare upp mot Ulva kvarn. Sedan kameran monterades har många fiskar passerat, men glädjande nog har även de första asparna nu noterats på film. Den 18 och 21 maj fångades aspen på film när de var på väg norrut i Fyrisån.

Samverkansprojekt ska rädda aspen

Upplands landskapsfisk aspen tillhör de arter som hotas av förstörda lekplatser eller dammar somhindrar fisken att vandra. För att förstärka fiskfaunan i Fyrisån och närmare studera aspens vandring, pågår ett samverkansprojekt mellan Uppsala kommun, Fyrisåns vattenförbund, länsstyrelsen och ett fristående konsultföretag. I projektet ingår att med hjälp av undervattenskameror filma alla fiskar som passerar fiskvägarna.

Fakta om aspen

Aspen är Upplands landskapsfisk. Den är en storvuxen mörtfisk som kan bli upp till 1 meter lång och väga som mest 10 kilo. Den har spetsiga fenor och ett tydligt underbett.  I april leker den i Fyrisåns strömmande vatten. Det är förbjudet att fiska asp i Fyrisån.

| Artikelförfattare: Uppsala kommun / Illustration Luthagsnytt.SE |

_________________________________

Fler nyheter

BOKTIPS:
Uppsalakusiner skriver Uppsaladeckare

LITTERATUR:
Sommarläsning enligt Uppsala bokhandel

UNDERHÅLLNING —
Årets Allsång på Skansen

BANDY —
SM-finalerna stannar i Västerås 2025 och 2026

ÄRNA | F16 —
Internationell stabsövning för Flygvapnets basförsvar

VÅRD —
”Adhd på nätet” ska göra specialistvården mer tillgänglig