Färre får besök inom vårdgarantitiden

(Illustrationsbild)

| VÅRD / VÅRDGARANTIN / TILLGÄNGLIGHET | >>

Andelen patienter som får sitt första besök vid Akademiska sjukhuset inom vårdgarantitiden 90 dagar har minskat. Det framgår av tertialrapporten för perioden januari till april som behandlades av sjukhusstyrelsen. 

Tillgängligheten i april var tio procentenheter lägre jämfört med samma period 2018. Förklaringen är främst ett ökat inflöde av remisser. På grund av byte till ett nytt operationsplaneringssystem finns det ingen tillförlitlig statistik när det gäller väntetider till operation och behandling vid Akademiska sjukhuset.

Vid Lasarettet i Enköping fick 97 procent av patienterna besök inom 90 dagar och 89 procent fick behandling/operation under april. Det pågår rekrytering av läkare inom kritiska områden och lasarettet bedömer att tillgängligheten för operation kommer att förbättras.

Årsprognosen för Akademiska sjukhuset bedöms fortsatt till minus 375 miljoner kronor. Detta resultat förutsätter kapacitetsförbättringar och produktivitetsökningar, att behovet av bemanningsföretag och viss köpt vård på grund av kapacitetsproblem avtar och att beslutade åtgärder ger effekt.

Sjukhusstyrelsens egen verksamhet lämnar också en negativ årsprognos på minus 20 miljoner kronor, beroende på ökade kostnader från köpt vård.

Lasarettet i Enköping lämnar en prognos i enlighet med budget.

Sjukhusstyrelsen gav sjukhusdirektören vid Akademiska sjukhuset i uppdrag att vidta åtgärder för att stoppa expansionen av antalet årsarbetare inom yrken som inte är bristyrken, så att antalet årsarbetare i dessa yrkeskategorier är lägre vid utgången av 2019 än vid årsskiftet 2018-19. (V) reserverade sig mot detta.

Via länken kan du läsa om övriga beslut som fattades vid sjukhusstyrelsens sammanträde i nyhetsbrevet Uppsnabbat:
Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 27 maj

| Artikelförfattare: Region Uppsala |

____________________________________________

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Fler nyheter

STUDIE | Distansundervisning ledde till minskad vård för psykisk ohälsa

LITTERATUR | Ny bok om strömmad läsning

Sportlovsveckan på UKK

Han blir Uppsalas nya stadsarkitekt

Uppsala utsedd till Sveriges främsta idrottskommun

Toner i mörkret med Allmänna Sången