>>

Den 8:e maj planeras säljstart för projektet RAW Rosendal i Uppsala. RAW Property erbjuder ett helt nytt bostadsalternativ där Uppsala är först ut i Sverige – för ett mer socialt och ekonomiskt hållbar bostadsmarknad.

Genom att inte färdigställa lägenheterna fullt ut kan slutkunden köpa bostaden till ett lägre pris. Planlösning, ytskikt, interiör och ambitionsnivå väljs och bekostas istället av de boen­de utifrån deras specifika förutsättningar och önskemål. Ett Raw-projekt ger med andra ord de boende total frihet över sina kvadratmeter.

_______

RAW är ett resultat av viljan att förändra det mycket likriktade utbudet av flerbostadshus. Eftersom köparen får full frihet över sina kvadratmeter och kan anpassa sin bostad över tid, får dom en konkurrenskraftig, flexibel och estetiskt tilltalan­de bostad på en nivå som annars mest är förknippad med kvaliteterna i enfamiljshus.

– Inför och under arbetet med denna byggnad har vi riktat blicken ut i Europa och studerat flera spännande bostadsprojekt som på liknande sätt erbjuder råa och exponerande stommar till de boende. Det innebär maximal frihet inom ramen för den egna bostadsrätten, säger arkitekten Johan Berg på Berg Thornton Arkitekter. 

_______

RAW Property är oerhört stolta över att ha fått ett innovationsstöd från Boverket för innovativt och hållbart byggande av bostäder. Stödet är direkt kopplat till projektet RAW Rosendal.

– Vi har utvecklat RAW under ett antal år nu och tycker att det är otroligt spännande att få testa vår produkt ute på marknaden i Uppsala, säger Oliver Thornton, vd på RAW Property.

Säljstarten äger rum onsdag den 8:e maj mellan kl. 17.00–19.00 hos Riksmäklaren Uppsala, Skolgatan 33 B.

Läs mer om RAW Property-konceptet på Riksmäklaren i Uppsalas webbsida och/ eller direkt via besök på Raw Rosendal!

<<

| Artikelförfattare: Riksmäklaren i Uppsala |

Fler nyheter

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg