Drygt 1,2 miljoner till nytt kompetenscentrum i Uppsala

| FORSKNING | VETENSKAP | >>

Region Uppsala medfinansierar Uppsala universitets projektansökan AddLife med totalt 1 260 000 kronor under åren 2020 – 2024, detta efter beslut av regionstyrelsen. Beslutet gäller under förutsättning av att Uppsala universitet även beviljas medel från Vinnovas program Kompetenscentrum.

Det är alltså Uppsala universitet som lämnat in en ansökan till Vinnova om finansiering av ett nytt kompetenscentrum vid universitetet, AddLife. Centrumet ska utveckla och tillhandahålla kompetens inom additiv tillverkning (3D-printing) för de så kallade livsvetenskaperna, samt bedriva forskning i nära samarbete med industrin. För centrumets verksamhet kräver Vinnova 30 procent medfinansiering av universiteten, och 30 procent av näringslivet (inklusive Region Uppsala).

Planen är, enligt handlingarna i ärendet, att använda Region Uppsalas medfinansiering för att finansiera en tjänst inom centrumet. Region Uppsala kommer också att erbjudas plats i styrgruppen för satsningen. AddLife ska drivas från den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet (Ångströmlaboratoriet).

Frånsett denna medfinansiering stödjer Region Uppsala även satsningen med tid från läkare på Akademiska sjukhuset, motsvarande en kostnad av
3 790 800 kronor.

| Artikelförfattare: Region Uppsala |

Fler nyheter

RANKING | Akademiska sjukhuset ett av världens bästa sjukhus

NÄRINGSLIV • SKOLA | Möt morgondagens entreprenörer på UF-mästerskapet

KULTUR | Youssou N’Dour till UKK

FORSKNING | Nytt världsrekord för CIGS-solceller till Uppsala universitet

Vi | Anonyma stödsamtal ska få fler att våga söka hjälp

Enligt redaktören: I am nineteen going on twenty, la la …