Gottsunda ledande del i Uppsalas utveckling

>>

Uppsala kommun har godkänt ett planprogram för Gottsunda. Programmet innebär minst 5000 nya bostäder, nya arbetsplatser, parker och torg samt ett nytt stadsstråk med spårväg. Området står inför en omfattande utveckling där Gottsunda ska bli en stadsnod för södra Uppsala.

– Det finns otroligt stor potential i Gottsunda och det ska vi ta hand om när vi bygger ut södra staden. Gottsunda bli hjärtat i södra Uppsala och ett nav med både kollektivtrafik, handel och arbetsplatser, säger Erik Pelling (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Planprogrammet tar fasta på den positiva kraft som finns i Gottsunda. Genom att involvera boende, företagare och aktiva vill kommunen uppmuntra till engagemang, egenmakt, tillit och lokal demokrati. Med planprogrammet tar Uppsala ansvar för att motverka segregation och främa positiv social utveckling. Förändringarna av området skapar förutsättningar för ett starkare och mer tillgängligt stadsdelscentrum med entréer och framsidor åt flera håll. 

Centrum utvecklas för kontor, verksamheter, offentliga funktioner och bostäder som gör området levande alla tider på dygnet. Regionala funktioner såsom simhall, bibliotek, kulturella mötesplatser, och nya arbetsplatser inryms i nya kvarter vid Gottsunda torg och stadsstråkets hållplats, väl synliga och tillgängliga för boende och besökare. Centrumområdet ska utvecklas med fokus på stadsliv och en mångfald av verksamheter.

– Vi ska vända den negativa utvecklingen i Gottsunda. Då behövs ett tryggt, öppet och levande centrum med blandade boendeformer, grönytor och mötesplatser. Det ska Gottsunda bli, säger Erik Pelling (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Med en blandning av bostäder, butiker och grönområden kan tryggheten i området stärkas. Målet är att alla ska kunna vistas och känna sig trygga i Gottsunda. Det kommer att bli ny bebyggelse kring det kommande stadsstråket samt kring Hugo Alfvéns väg och Gottsunda allé.

| Artikelförfattare: Uppsala kommun |

Fler nyheter

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall

PÅ VÄG | Fortsatt satsning på cykeln som transportmedel

GRAFISK DESIGN | Agnes från Uppsala blev finalist i tävling om yttrandefrihet

SVERIGE | Mer barn- och ungdomsidrott än innan pandemin