Studenter ska få ”en kick-start” till ett mer hållbart boende

>>

I ett pressmeddelande från bostadsfastighetsbolaget Heimstaden skriver företaget att studenter i Flogsta ska ”få möjlighet att leva och bo mer hållbart redan vid sitt första egna boende”.

Heimstaden kommer i vår, tillsammans med Vattenfall InHouse, att påbörja projektet ”Solstaden Flogsta”, ett initiativ som ger studentbostäderna ett hållbarhetslyft. Projektet innebär bland annat att solceller kommer att installeras på tak och fasader och att studenter kommer att erbjudas tjänster och produkter vilket förenklar deras valmöjligheter för hållbara alternativ.

Solstaden Flogsta blir Heimstadens största solcellsprojekt med en totalyta om ca 1 900 kvm, och kommer att installeras på tio av de tolv hustaken samt tre av fasaderna. Dessa kommer få solceller som kommer att producera ca 240 000 kWh per år, vilket motsvarar 5-10 procent av den totala elanvändningen i området som består av ca 2 000 lägenheter.

Heimstaden har som mål att bidra till minskade utsläpp genom energieffektivisering och installation av hållbara lösningar i sina fastigheter. Genom satsningen tar Heimstaden ett aktivt ansvar för att öka andelen förnybar el i energisystemet, vilket i sin tur kan bidra till minskad användning av fossila bränslen och minskade koldioxidutsläpp.

Solstaden Flogsta” blir Heimstadens största solcellsprojekt med en totalyta om ca 1 900 kvm, och kommer att installeras på tio av de tolv hustaken samt tre av fasaderna.

– Vi är glada att inom kort kunna erbjuda studenter möjlighet att uppleva hur det är att bo i ett hus med egengenererad solenergi och vi hoppas med detta initiativ kunna väcka ytterligare intresse för solceller, lägga grunden för en klimatsmart bostadskarriär och ge området ny energi, i dubbel bemärkelse, säger Maria Petersson, vd på Heimstaden Förvaltning.

Vattenfall har tillsammans med Uppsala kommun åtagit sig att halvera utsläppen av koldioxid fram till 2020 och bli helt koldioxidneutrala till 2030.

– Dagens unga är klimatmedvetna och att våra klimatsmarta energilösningar kommer att vara en viktig del i deras liv känns jättekul. Det är ett viktigt steg för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation, säger David Ringmar, Sverigechef på Vattenfall InHouse.

Inom ramen för Solstaden Flogsta planerar Heimstaden att introducera fler hållbara satsningar inom exempelvis e-mobilitet och cykelpumpstationer. Heimstaden kommer under hösten att bjuda in studenter för att informera om projektet samt öppna upp för dialog och lyssna in på deras idéer om hur de tillsammans kan arbeta mer hållbart samt utveckla de sociala ytorna.

——— redaktion@luthagsnytt.se ———

Fler nyheter

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge