Uppsalabolaget Inossia tar klivet ut i Europa

Artikelförfattare: Uppsala Innovation Centre >>

Inossias nya elastiska bencement ska förbättra behandlingen av bensköra patienter. Nu tar bolaget ett första kliv mot den europeiska marknaden med ett nytecknat avtal med en italiensk tillverkare. Därefter väntar Asien, Brasilien och USA. Till sin hjälp har de bland annat företagsinkubatorn och acceleratorn UIC, Uppsala Innovation Centre, och har nu blivit antagen till affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Accelerator för att skala upp verksamheten.

För sex år sedan startade professor Cecilia Persson företaget Inossia tillsammans med Malin Nilsson, som också har en bakgrund inom materialvetenskap. De har tagit fram ett nytt bencement som skyddar kotor från nya frakturer genom att materialet är betydligt mer elastiskt och mjukare än dagens material.

Inossias material bygger på upptäckter från Cecilia Perssons forskning vid avdelningen för tillämpad materialvetenskap på Uppsala universitet. Nu ska de gå från forskning och utveckling till marknad och klinik så att fler patienter med benskörhet ska kunna minimera risken för ytterligare kotfrakturer. De får också stöd på vägen genom företagsinkubatorn och acceleratorn UIC som genom affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Accelerator ger Inossia skräddarsydd vägledning, för att skala upp verksamheten på ett framgångsrikt sätt.

Malin Nilsson och Cecilia Persson på Inossia siktar på den europeiska marknaden för sitt elastiska bencement som ska skydda kotor från nya frakturer.


– 2019 blir ett spännande år. Vi hoppas på ett CE-godkännande i närliggande tid. Vi har nyligen tecknat avtal med en tillverkare och distributör i Italien, och det ska bli spännande att se hur samarbetet utvecklas och hur vi tillsammans kan få materialet till klinik på bästa sätt, säger Malin Nilsson, vd på Inossia.

Hon säger också att de är väldigt nöjda med den hjälp och den stöttning de har fått från UIC under utvecklingsresan, egentligen ända sedan starten 2013.

– Det är värt mycket för ett litet bolag att få ta del av den kompetens och det nätverk som finns kring UIC. Vi har också fått en handplockad affärscoach från UIC som vi träffar löpande. Hennes kunskaper, bakgrund och långa internationella erfarenhet har varit avgörande för att få till det avtal vi nu har med den italienska tillverkaren. Så samarbetet och programmet har redan hjälpt oss att på kort tid nå nya mål och potentiellt nya marknader, säger Malin Nilsson.

Osteoporos eller benskörhet är ett stort och ökande problem. Fler kvinnor än män drabbas. Bensköra patienter drabbas ofta av kotfrakturer. Idag finns en snabb och smärtfri behandling som innebär injicering av ett bencement och där patienten kan gå hemma samma dag. Problemet är att det injicerade bencementet är alldeles för hårt och nya frakturer kan uppstå. Ryggkotornas yttre hölje kan liknas vid äggskal, och dagens cement vid sten, och denna kombination riskerar att knäcka närliggande kotor.

År 2020 beräknas antalet behandlingar där bencement injicerades i brutna ryggkotor uppgå till 1,4 miljoner behandlingar i världen. Det är också en växande marknad då benskörhet ökar. I Europa beräknas andelen personer över 65 år som har osteoporos fördubblas till 2050.

Artikelförfattare: UIC (Uppsala Innovation Centre)

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer