Mer plats till fotgängare och cyklister på Sysslomansgatan

Sysslomansgatan utvecklas som affärsgata

I höst kommer förhoppningsvis ett projekt igång som är till glädje för alla som vistas i Luthagen. Sysslomansgatans butikskvarter får bredare trottoarer och därifrån till Sverkersskolan blir det cykelbanor på bägge sidor. Projektet, som ska upphandlas efter semestern i år, innebär ombyggnad av Sysslomansgatan mellan S:t Olofsgatan och Ringgatan.

Uppsala kommuns ambition är att göra innerstaden attraktiv för uteliv och säkrare för fotgängare och cyklister. Det ligger i allas intresse att vi väljer cykeln eller promenadskorna framför bilen så mycket vi orkar. Sysslomansgatan räknas som en viktig del av innerstaden som skulle kunna bli hur trivsam som helst med ganska enkla åtgärder, t.ex. trottoarer som är breda nog att rymma ett cafébord med några stolar runt omkring.

Följande förändringar planeras:

  • Breddning av trottoarerna på båda sidor mellan S:t Olofsgatan och Ringgatan, med några undantag, t.ex. östra sidan mellan Fredsgatan och Luthagsesplanaden och utanför V-Dala  nation.
  • Cykelbana på östra sidan mellan Skolgatan och Torsgatan
  • Cykelbanor på båda sidor mellan Torsgatan och Tegnergatan
  • Alla parkeringsplatser bort mellan S:t Olofsgatan och Skolgatan.
  • Cykelboxar vid trafikljusen. Dvs. ett utrymme framför bilarna reserverat för väntande cyklister.
  • Parkeringen på västra sidan mellan Skolgatan och Torsgatan blir kvar.
  • Nya träd och belysning närmare marken
  • Marksten i korsningar ska bryta av .
  • Busshållplatsen utanför Studentbokhandeln flyttas runt hörnet till S:t Olofsgatan.

Hur länge ska vi få leva med ombyggnader och allt jobbigt som följer med det?  Hösten 2016 hoppas man vara färdig. De nya träden behöver väl ytterligare några år. Och det är inte vilka träd som helst: Projektet undersöker just nu om det finns magnolior som skulle trivas i våra trakter.  Kanske också andra blommande träd här och där.

informationsmöte

Nästa informationsmöte är den 15:e juni kl 19 på Ramböll, Dragarbrunnsgatan 78 B. Allmänheten är välkommen.Presentation-Sysslomansgatan_150604 Presentation-Sysslomansgatan_150604-norr

För specialintresserade: Ritningar som pdf. Norra och södra delen

Fler nyheter

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge